True horsemanship is based on deep connection between the horse and human.
Our inner state is reflecting on our horses.To be a good partner and leader for my horse it starts with my autentic self. When I am present and open I am ready to connect. Love is the foundtation. Open your heart.

19. januar 2009

Taktur fra Sviland - før han kom til meg.Taktur ble født på Sviland 12. mai 1991.
Hans mor er Pila fra Tjora- Rinna og far er Trøstur fra Teigi.

Taktur ble vist og kåret som 3-åring i 1994, og fikk gå med hopper den sommeren.
Taktur har 4 registrerte døtre som alle er født i 1995:
Idni fra Haukalid,
Iris fra Kjærmoen,
Eydis fra Sviland og
Vaka fra Soma
Jeg kjøpte Taktur i 1998, da var han 7 år. Han hadde blitt kastrert ett år tidligere.

Vi startet mye gangartskonkurranser sommeren 1999, og fikk gode plasseringer i klubbmesterskap, Telecup og finaleplass i NM.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails