True horsemanship is based on deep connection between the horse and human.
Our inner state is reflecting on our horses.To be a good partner and leader for my horse it starts with my autentic self. When I am present and open I am ready to connect. Love is the foundtation. Open your heart.

23. januar 2009

Unleashed!

Dr. Sherry L. Ackerman er professor i filosofi, dressurrytter og trener.
Hun har skrevet boken Dressage in the Fourth Dimension.
I dette klippet fra YouTube snakker hun om det å frigjøre seg fra mentale blokkeringer som hindrer oss i ridningen.For mer informasjon om Ackerman, hennes arbeid og bok - se mine linker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails